Oriëntatie & navigatie

Of je nu een mooi gemarkeerde route volgt of zelf je eigen weg zoekt, in principe moet je altijd weten wat je positie is en welke richting je uitgaat. Oriëntatie is één van de belangrijkste vaardigheden van een hiker want zelfs de bewegwijzering kan je in de steek laten en ook elektronische hulpmiddelen als de GPS hebben belangrijke nadelen.

Tijdens de (dag)cursus “Oriëntatie & navigatie” gaan we in op het oriënteren en navigeren in bergachtig terrein.

Oriëntatie en navigatie is van levensbelang als u zelfstandig tochten wilt gaan maken zonder gids. Zeker als dit in onherbergzaam gebied is waar je dagen kunt lopen zonder iemand tegen te komen en waar mobiele gegevens geen bereik hebben. Het is van belang te bepalen waar u zich bevind, en waar u naar toe gaat.

Ondanks het feit dat er tegenwoordig veel nieuwe navigatie instrumenten zijn en je zelfs met je mobiel kaarten kunt opvragen, blijft het van belang de basiskennis van kaart en kompas te beheersen zodat je daar altijd op terug kunt vallen.
Er zijn namelijk veel oorzaken waardoor deze moderne middelen uitvallen of niet bruikbaar zijn; (stroom)storing, verlies van GPS, batterijverbruik, slecht ontvangst satellieten enz.

In deze cursus gaan we in op alle aspecten van navigatie en oriëntatie en maken we gebruiken van zowel kaart en kompas alsook GPS. Want ondanks de eerder genoemde nadelen van GPS heeft het ook zeker veel voordelen.

We gaan in op oa. de volgende onderwerpen:

  • welke kaarten gebruik je
  • gebruik, mogelijkheden en soort kompas
  • gebruik van de hoogtemeter tijdens het navigeren
  • kaart naar landschap en vv. relateren
  • GPS coordinaten uitrekenen
  • een route uitschrijven
  • gebruik van GPS en de verschillende soorten GPS apparaten
  • afstanden uitrekenen en schatten
  • tochtduur berekenen

De cursus zal deels bestaan uit theorie en grotendeels uit praktijkoefeningen.
In overleg is de duur en locatie van de cursus te bepalen.